Yerelden Globale Logo
Üstün Ergüder, Çiğdem Yorgancıoğlu Boğaziçi Zirvesi, “gelecek Yüzyılı Karşılamak” (2)

Üstün Ergüder, Çiğdem Yorgancıoğlu | Boğaziçi Zirvesi, “Gelecek Yüzyılı Karşılamak”

Sermaye Piyasalarında Finansman Kaynakları ve Reel Sektör tarafında Yeşil ve sürdürülebilir borçlanma araçlarının geliştirilmesine yönelik gelecek vizyonu, Sürdürülebilir sanayi politikaları, Ekonomik ve  endüstriyel büyümeyi hızlandıran, geciktiren  ve yavaşlatan süreç, üretim yapısını çeşitlendirme kapasitesi Ekonomik istikrarsızlık ve göçler, Geleceğe dair uzun vadeli hedefler, yapay zeka gibi oyun değiştirici gelişmelerin tüm insanlığın faydasına olması için işbirliğinin nasıl olması gerekliliği,  Avrupa’da Türklerin Politik, Ekonomik ve Tarihsel Mirası Çalışmaları’nın Önümüzdeki Yüzyılda Önemi  gibi konuların konuşuldu.

Bu yıl 14’üncüsü  bir kez daha Conrad; İstanbul Bosphorus’da yapılan Boğaziçi Zirvesi, “Gelecek Yüzyılı Karşılamak” temasıyla akademisyenleri iş dünyasını ve sanatçıları bir araya getirdi. 16-17 Kasım 53 farklı ülkeden konuşmacı ve katılımcının yer aldığı, “27 ayrı panelde, kendi alanlarında uzman kişilerin yer aldığı zirvede, çok taraflı iş birliğinin barışın ve kalkınmanın temeli olduğunun altı çizildi.Her sene olduğu gibi ekonomist araştırmacı yazar ,eğitmen Çiğdem Yorgancıoğlu’da gerek akademi dünyası gerek sanat ve gerekse de İş dünyasının kanaat önderleri ile çeşitli temaslarda bulundu.

Üstün Ergüder, Çiğdem Yorgancıoğlu Boğaziçi Zirvesi, “gelecek Yüzyılı Karşılamak” (1)

Uluslararası kongre/konferans ve zirveler düzenlemenin yanısıra sözkonusu etkinliklere konuk konuşmacı,panel moderatörü ya da ziyaretçi olarak katılan Yorgancıoğlu’nun bu sene Boğaziçi Zirvesindeki odak alanları Sanat Evet Vizyonu ve Yükseköğretimde Globalleşme konuları oldu.

Küreselleşme sürecinde rekabet gücünü üst seviyelere çekmeye yönelik Yükseköğretim alanında faaliyet gösteren Akademik kurumların ve aktörlerin çalışma biçimleri  ve Yükseköğretimde öğretim ve öğrenim anlamında kaliteden feragat edip etmedikleri,Bölgesel araştırma merkezleri oluşturmada eğitim modellerinin katkısı, Araştırma-geliştirme alanında güncel çalışma modelleri, Akademik organizasyonler özleinde  üst-düzey kapsamlı ,geniş bütçeli projelere ev sahipliği  yapmanın ülke ekonomilerine  katkıları ,küresellleşen yükseköğretim ve jeopolitik ve ekonomik ilişkiler geliştirme alanları, Öğrenci araştırmacı ve öğretim üyesi mobilitesi  Kültürel çeşitliliğe etkileri,,  eğitim-öğretim, araştırma–geliştirmenin  toplumsal ölçekte katkıları ve bu etkilerin dijitalleşme dönüşümü ile birlikte ölçme biçimleri , yeni yüzyılda müfredatlar geliştirmenin neye evrileceği,ezbersiz eğitimin inşası, bilgi toplumu yaratma çabasında Uluslararasılaşmanın önemi, sınır ötesi ve ulus-aşırı yükseköğretimin beyin göçü ile ilşkileri ,uluslararası kampüs modeli, hepsi Yorgancıoğlu’nun dünya genelinde eğitimde reformlara yönelik paradigma dışı öğrenme modellerine ve kendi oluşturduğu CLC 360- EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE İnsan zihninin kategorize edilmiş sıralamaların yanısıra dağınıklık içerisinden  nasıl öğrenebileceğini, hafızada heyecanla ve kalıcı olarak nasıl çevik tutabileceğini ve maddi kalıplara takılmadan esnek düşünebilmenin akıcılığını  hızlandıracağını savunan bir bir fikir ve aynı zamanda bir görüşe sahip olan Çiğdem Yorgancıoğlu Chi Lange Challenge 360 yaklaşım olarak anılan Chi Lange Challenge Öğrenme modelleri açısından hayli değerli konular ve olgulara değen  bir panelde Üniverste’den bir hocası okulun rektörü ile de karşılacaktı .

Boğaziçi Zirvesi, Eski Boğaziçi Üniversitelileri Bir Araya Getirdi .

Toplumun düşünce merkezi yani beyni olan üniversitelere dair, Türkiye’de  YÖK’ün kuruluşundan itibaren yükseköğretim sistemimizin  çok merkeziyetçi ve bürokratik yapı içinde .olduğunu düşünen ve bunun  vakıf üniversitelerinin özerkliklerini etkilediğini düşünen bilimsel ve akademik özgürlüğün korunması, dışarıdan gelecek tehditlerin önlenmesi ve üniversitenin kendine has bilimsel yapı ve örgütlenmeyi oluşturup stratejik planını yapabilmesi bakımından  Kurumsal özerkliğin şart olduğu  fikrini savunan , kendisine has  siyasi görüşünü  “siyâsî liberalim” şeklinde isimlendiren, Cumhuriyet’in ve değerlerinin halk tarafından sâhiplenilmesini önemseyen, herhangi bir meseleye dair  hedefe yönelik olarak “Yapılabilir” diye düşünenin yapacağına inanan , meselerin oturduğun yerden bakıp geriyi çözmekten ziyade geleceğe yönelik bakışla şekilleneceği bakışıyla , ileriyi, geleceği inşâ etme yolunda eğitim sisteminde çok önemli bir reform yapmanın değerine olan inançla  Eğitim Sistemi Girişimi’ni (ERG)nin başlatıcılarından olan ve  üç kitabı bulunan ,1970’li yılların sonunda ülkemizde kamuoyu araştırmaları ve davranışsal sosyal bilim çalışmalarının başlaması ve yerleşmesine önemli katkılar sunmuş olan Türk siyaset bilimci ve akademisyen.,panele Boğaziçi Üniversitesi eski rektörü ,Emeritus Prof. Dr. Üstün ERGÜDER ve Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme-Ekonomi mezunu olup halen uzmanlık alanlarının yanısıra üçüncü Üniversitesini İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Lisans) bölümünde sürdüren Eğitmen Ekonomist dünya gezgini( 107 ülke) sanatçı  H.Çiğdem Yorgancıoğlu Zirvedeki YÜKSEKÖĞRENİMDE GLOBALLEŞME isimli panel öncesi ve sonrası kısa sohbetlerde bir araya geldiler . 80 li yılların ikinci yarısından 90 lı yılların başlarına ve ilk yıllarına kadar Yorgancıoğlu’nun çift anadal eğitimi boyunca Boğaziçi Üniverstesi’nde aynı iklimi yaşayan ve okul zamanlarından bu yana sohbet etmeyen Ergüder, böylelikle yıllar sonra üstelik Yorgancıoğlu’nun siyaset bilimi öğrencisi olmaya başladığı bir zamanda yeniden biraraya gelmiş oldu.Ezbersiz ve Yeni Nesil öğrenme yöntemlerine dair projeler özelinde gelecekte hangi projelerde birlikte yol alacaklar bunu gelecek günler gösterecek.

Yükseköğrenimde globalleşmenin ele alındığı  panelin modertörlüğünü üstlenen Boğaziçi Üniversitesi’nin dördüncü rektörü olan Sabancı Üniversitesi Emeritus Profesörü Üstün Ergüder’in özgeçmişine dair birkaç satır arası hakkında da şunlar söylenebilir .Lise diplomasını 1957 yılında Robert Kolej’den , lisans derecesini (B.A. Admin.) İngiltere’deki Manchester Üniversitesi’nden aldı. Yüksek lisans eğitimini Syracuse Üniversitesi Maxwell Vatandaşlık ve Halkla İlişkiler Okulu’nda (New York, ABD) gerçekleştirdi ve doktora derecesini aldı. 1970 yılında Siyaset Bilimi bölümünden mezun oldu ve Boğaziçi Üniversitesi akademik kadrosuna katıldı. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi’nden izinli olarak Michigan Üniversitesi’nde “Araştırma Görevlisi” olarak bulundu ve Syracuse Üniversitesi’nin yanı sıra New York Eyalet Üniversitesi Binghamton’da da ders verdi. Ağustos 1992 ile Ağustos 2000 tarihleri arasında iki dönem üst üste Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı. Rektör olarak atanmadan önce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür.

16.15-17.30 YÜKSEKÖĞRETİMDE GLOBALLEŞME YER: Salon B MODERATÖR: Emeritus Prof. Dr.Üstün Ergüder  , Turkiye PANELİSTLER: • Özel Hurmuzlu Kıdemli Girişim Risk Yo netimi Analisti, Qatar University, Katar • Mehmet Ali Tuğtan Uzaktan Eg itim Merkezi Başkanı, İstanbul Bilgi Universitesi, Tu rkiye • Emeritus Prof. Dr. Mauro Calise Napoli Federico İİ Universitesi, İtalya • Prof. Dr. Cengiz Hakan Aydın Açıköğretim Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, Türkiye

İtalya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ders vermiş olan  kıdemli professor Mauro Calise Zirvede

Napoli Federico II Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi Profesörü ve Società Italiana di Scienza Politica’nın (2008-10) Eski Başkanıdır. Uluslararası Siyaset Bilimi Derneği Elektronik Kaynaklar Web Portalı’nın Editörü ve Direktörü olan ve aynı zamanda, Avrupa’daki bir devlet üniversitesi tarafından açık erişimli multimedya eğitim yazılımının en büyük sağlayıcısı olan Federica.eu’in kurucusu ve Direktörü   Emeritus Professor Mauro Calise’in de panelistlerden biri olarak yer aldığı oturumun moderatörü Ergüder idi.

İtalya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ders vermiş olan  kıdemli professor Mauro Calise, Napoli Federico II Üniversitesi Siyaset Bilimi Emeritus Profesörü ve Società Italiana di Scienza Politica’nın (2008-10) eski Başkanı panelistlrden biri.  Il Mulino tarafından yılda üç kez yayınlanan, açık erişimli ve İngilizce ve İtalyanca dillerinde hakemli makaleler sunan Rivista of Digital politics in editörü olan Calise aynı zamanda Uluslararası Siyaset Bilimi Derneği Elektronik Kaynaklar Web Portalı’nın Editörü ve Direktörü. Olan kıdemli profesor Calise ‘e dair şunları da satırlaralarına  ekleyebiliriz.    

Uluslararası faaliyetleri arasında Uluslararası Siyaset Bilimi Derneği (Başkan Yardımcısı, 2000-2003); Misafir Profesör, Institut d’Etudes Politiques de Paris; Misafir Profesör ve Araştırma Görevlisi, Cornell Üniversitesi; Araştırma Görevlisi, Harvard Avrupa Çalışmaları Merkezi. Devlet teorisi, siyasi partiler, yönetici elitler, siyasal iletişim ve kavram analizi dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kitaplar, dergi makaleleri ve gazete köşeleri yayınladı.

Tüm Reklam, Tanıtım ve İşbirlikleri için bulten@turhapo.com

Booking Rezervasyon 1

Toplumun Sınırlarını Zorlayan Kitap 'beni Linç Eder Misiniz' Raflarda
Toplumun Sınırlarını Zorlayan Kitap: ‘Beni Linç Eder Misiniz?’ Raflarda
Çiğdem Yorgancıoğlu Çocuklara Asırlık Cumhuriyet Ve Masallar
Çiğdem Yorgancıoğlu: Çocuklara Asırlık Cumhuriyet ve Masallar
Sanatın Renkli Dünyasına Yolculuk Sİntesİ Sergisi 13. Edisyonu
Sanatın Renkli Dünyasına Yolculuk: SİNTESİ Sergisi 13. Edisyonu
Numan Aykut Şahin'in Çocukluk Anıları Heykellere Yansıyor Hasibe Sergisi
Numan Aykut Şahin’in Çocukluk Anıları Heykellere Yansıyor: Hasibe Sergisi
Müziğinin Temelleri Lise Çağında Ortaya Çıktı Zeyn'el Günbek, Eylül Aşkın Ile... Özel Söyleşi
Müziğinin Temelleri Lise Çağında Ortaya Çıktı – Zeyn’el Günbek, Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
Wellbeing Konferansı 2024 İstanbul’da Gerçekleşti 300 Kişilik Katılımla Sağlık Ve İyi Yaşam
Wellbeing Konferansı 2024 İstanbul’da Gerçekleşti: 300 Kişilik Katılımla Sağlık ve İyi Yaşam
Sma Hastalarına Destek 'kavuşma' Sergisinden Elde Edilen Gelir Bağışlanacak
SMA Hastalarına Destek: ‘Kavuşma’ Sergisinden Elde Edilen Gelir Bağışlanacak
“renk Analizi Uyur Haldeki Tüm Yetenekleri Ortaya çıkartıyor” Ayşe Ayşen Bulut, Eylül Aşkın Ile… Özel Söyleşi
“Renk analizi uyur haldeki tüm yetenekleri ortaya çıkartıyor” Ayşe Ayşen Bulut, Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
Televizyona Geçiş Yapacak Yılmaz Karaman, Eylül Aşkın Ile... Özel Söyleşi
Televizyona Geçiş Yapacak – Yılmaz Karaman, Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
Geleceğin Şef Adayları Için İlham Verici Uygulamalı Gastronomi Eğitimi
Geleceğin Şef Adayları için İlham Verici Uygulamalı Gastronomi Eğitimi
İşlenmiş Gıdaların Sağlık Ve Ekonomik Yükü
İşlenmiş Gıdaların Sağlık ve Ekonomik Yükü
Sanatın Evrim’i Programında Bu Haftanın Konuğu Sanatçı Dünya Dural
Sanatın Evrim’i programında bu haftanın konuğu Sanatçı Dünya Dural
Disleksi Ve Sanat Farklı Bakış Açılarıyla Next Pera Art Gallery’de
Disleksi ve Sanat: Farklı Bakış Açılarıyla Next Pera Art Gallery’de
Sanatın Kalbi Tunceli’de Atıyor Osman Hamdi Bey Ve 21 Sanatçı
Sanatın Kalbi Tunceli’de Atıyor: Osman Hamdi Bey ve 21 Sanatçı
Yunus Gültekin “işin Içerisinde Bulunmadığınız Hiçbir Derneğe Güvenmeyin” Eylül Aşkın Ile... Özel Söyleşi
Yunus Gültekin: “işin içerisinde bulunmadığınız hiçbir derneğe güvenmeyin” Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
2024 Roma Bar Show'da Yeni Alkollü İçecek Trendleri Eylül Aşkın İtalya'da
2024 Roma Bar Show’da Yeni Alkollü İçecek Trendleri – Eylül Aşkın İtalya’da
Mine Tugay, Vivamayr’daki Sağlık Kampı Deneyimlerini Paylaştı
Mine Tugay, VIVAMAYR’daki Sağlık Kampı Deneyimlerini Paylaştı
Yys Belgesinin Lojistik Firmalarına Sağladığı Avantajlar Nelerdir
YYS Belgesinin Lojistik Firmalarına Sağladığı Avantajlar Nelerdir?
“bizdeki Bu Fikir Hırsızlığı Bir Türlü Kurtulamadığımız Bir Olay” Sevtap Çapan, Eylül Aşkın Ile... Özel Söyleşi
“Bizdeki bu fikir hırsızlığı bir türlü kurtulamadığımız bir olay” Sevtap Çapan, Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
İmder Ve İsder’in Desteğiyle Yapılacak Fuar 29 Mayıs 1 Haziran Tarihleri Arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde Düzenlenecek.
İMDER ve İSDER’in desteğiyle yapılacak fuar 29 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.
Anadolu’nun Uyanışı Mustafa Kemal'in İzmir'e Taşıdığı Ateş
Anadolu’nun Uyanışı: Mustafa Kemal’in İzmir’e Taşıdığı Ateş
Tev Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası Sanat Ve Müziğin Buluşması
TEV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası: Sanat ve Müziğin Buluşması
Sanatın Evrim’i Programında Bu Haftanın Konuğu Sanatçı Ahmet Öcal
Sanatın Evrim’i programında bu haftanın konuğu Sanatçı Ahmet Öcal
Hale İsmet, Eylül Zamanı… Next Pera Art Gallery'de Bir Eylül Zamanı... Bölüm 1
Hale İsmet, Eylül Zamanı… Next Pera Art Gallery’de Bir Eylül Zamanı… Bölüm 1
Tolstoy'un İlhamıyla Sinan Demir'in Edebiyat Keşfi Eylül Aşkın Ile... Özel Söyleşi
Tolstoy’un İlhamıyla: Sinan Demir’in Edebiyat Keşfi – Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
Nisan Ayında Otellerde Fiyat Artışı Muğla Öne Çıkıyor
Nisan Ayında Otellerde Fiyat Artışı: Muğla Öne Çıkıyor
Depresyon Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar Uzmanların İncelemesi
Depresyon Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar: Uzmanların İncelemesi
Sosyal Etki Zirvesi'24 Eşitlik Arayışında Stk'lar, Vakıflar Ve İş Dünyası Temsilcileriyle Buluşma
Sosyal Etki Zirvesi’24: Eşitlik Arayışında STK’lar, Vakıflar ve İş Dünyası Temsilcileriyle Buluşma
Türkiye’nin Ticaret Potansiyelini Zora Sokan Vize Engeli Asil Transport Co. Yöneticisinin Görüşleri
Türkiye’nin Ticaret Potansiyelini Zora Sokan Vize Engeli: Asil Transport Co. Yöneticisinin Görüşleri
Ahmet Öcal'ın Simulation Of Truth Sergisi Evrim Sanat Galerisi'nde
Ahmet Öcal’ın “Simulation of Truth” Sergisi Evrim Sanat Galerisi’nde
Ece Berker, Eylül Aşkın Ile... Özel Söyleşi
Ece Berker, Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
Sanatın Evrim’i Programında Bu Haftanın Konuğu Sanatçı Gamze Gökçedağ
Sanatın Evrim’i programında bu haftanın konuğu Sanatçı Gamze Gökçen
Görkemli Tanıtım Sakhalin İstanbul'un Büyüleyici Akşamı
Görkemli Tanıtım: Sakhalin İstanbul’un Büyüleyici Akşamı
Amonyaksız Saç Boyası Devrimi Farouk Systems Inc.'in Öncülüğü
Amonyaksız Saç Boyası Devrimi: Farouk Systems Inc.’in Öncülüğü
Sanat Filminde Başrol Oynadı! Senem Göktürk, Eylül Aşkın Ile... Özel Söyleşi
Sanat Filminde Başrol Oynadı! – Senem Göktürk, Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
Hr Excellence Mena Summit'te Bordroda Demokratikleşme Vurgusu
HR Excellence MENA Summit’te Bordroda Demokratikleşme Vurgusu
Bahadır Tatlıöz'ün Yönetmenliğinde Nigar Yıldırım'ın 'yandık' Klibi Sürprizlerle Dolu!
“Bahadır Tatlıöz’ün Yönetmenliğinde: Nigar Yıldırım’ın ‘Yandık’ Klibi Sürprizlerle Dolu!
Bkm'nin Yeni Filmi 'bir Cumhuriyet Şarkısı' Ertan Saban'ın Görüntüleri Ortaya Çıktı!
BKM’nin Yeni Filmi ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’: Ertan Saban’ın Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Dekolte Ve Boyun Gençliğin Anahtarı Dr. Yasemin Savaş'ın Önerileri!
Dekolte ve Boyun Gençliğin Anahtarı: Dr. Yasemin Savaş’ın Önerileri!
Eskişehir Kitap Fuarı 2024 Kültür Ve Edebiyatın Kalbi Burada Atıyor!
Eskişehir Kitap Fuarı 2024: Kültür ve Edebiyatın Kalbi Burada Atıyor!
Kuantum Bilgisayarlar Klasik Bilgisayarların Ötesindeki Güç
Kuantum Bilgisayarlar: Klasik Bilgisayarların Ötesindeki Güç
İngiltere'de Dil Eğitimi Çiğdem Yorgancıoğlu & Ismara Antunes
İngiltere’de dil eğitimi – Çiğdem Yorgancıoğlu & Ismara Antunes
Turkcell Kapsayıcılığın Hakkını Verdi. Çiğdem Yorgancıoğlu
Turkcell kapsayıcılığın hakkını verdi. Çiğdem Yorgancıoğlu
“sonumu Gördüm” Şarkısını Yolda Yazmış! Ömer Şahan, Eylül Aşkın Ile... Özel Söyleşi
“Sonumu Gördüm” Şarkısını Yolda Yazmış! Ömer Şahan, Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
Sanatın Gücüyle Kavramları Yeniden Düşünmek Metin Özgör'ün Sergisi
Sanatın Gücüyle Kavramları Yeniden Düşünmek: Metin Özgör’ün Sergisi
Ece Haskan'ın Saklambaç Sergisi Gerçeklik Ve Mecazi Anlamlar Arasında Dans
Ece Haskan’ın Saklambaç Sergisi: Gerçeklik ve Mecazi Anlamlar Arasında Dans
Sanatın Evrim’i Programında Bu Haftanın Konuğu Sanatçı Can Emre Dağ
Sanatın Evrim’i programında bu haftanın konuğu Sanatçı Can Emre Dağ
Dosİder Yönetimi, Ankara Ziyaretinde Epdk Ve Sanayi Bakanlığı Yetkilileriyle Buluştu
DOSİDER Yönetimi, Ankara Ziyaretinde EPDK ve Sanayi Bakanlığı Yetkilileriyle Buluştu
Aspava Geleneksel Türk Sokak Lezzetlerini Keşfetmek İçin Yeni Mekanınız
Aspava: Geleneksel Türk Sokak Lezzetlerini Keşfetmek İçin Yeni Mekanınız
Stil Sahibi Kadınların Buluşması Nur Bilen Yavuzer X Network Kapsül Koleksiyon Lansmanı (1)
Stil Sahibi Kadınların Buluşması: Nur Bilen Yavuzer X NetWork Kapsül Koleksiyon Lansmanı