Yerelden Globale Logo
Türk Bankacılığının Duayeni Bülent Şenver Ve Ekonomist Çiğdem Yorgancıoğlu Bir Kez Daha Chi Ci Talks'da Kompoze'de Etik Ve Kadın Konuşuyor

1990’lar Yılın Adamı Duayen Bankacı CHI CI Talks Söyleşisinde Kompoze’de. Çiğdem Yorgancıoğlu – Bülent Şenver

Türk Bankacılığının duayeni  Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı’nın (TEDMER) kurucu onursal genel başkanı olan Bülent Şenver  ve Dünya gezgini ekonomist intra-disipliner  sanatçı eğitmen Çiğdem Yorgancıoğlu KOMPOZE GELİŞİM ATÖLYELERİ nde Dünya Emekçi Kadınlar günü özelinde ETİK DEĞERLER VE KADIN konulu CHI CI TALKS EKONOMİSTLER Konuşuyor Programında söyleşi yapacaklardır.

Çiğdem Yorgancıoğlu ve Bülent Şenver uydu yayını yapan çeşitli TV lerde Ekonomi Herkese Kitap Vakfı Faaliyetleri ve Etik Liderlik konularında daha önce de çeşitli “Chi Ci Talks” programlarında yer aldılar ve Eğitim Firmaları tarafından düzenlenen zirve koordinatörlüğü Yorgancıoğlu tarafından üstlenilen strateji zirvesi ve D&R  Herkese Kitap Vakfı söyleşisi yine  Şenver ve Yorgancıoğlu’nun yakın dönem söyleşileri arasındadır .

YORGANCIOĞLU ve ŞENVER’İN yolları İlk kez 1985 Senesinde Boğaziçi Üniversitesi’nde kesişmişti. Bankacılıkta daha EFT sistemi bile yoktu .

Boğaziçi Üni­ver­sitesi İdari Bilimler Fa­kültesi Muhasebe ve Finans Bölümü’nden mezun olduktan sonra iş hayatına Arthur Andersen and Company Londra ofisinde başlayan H.Çiğdem Yorgancıoğlu’nun   Boğaziçi Üniversitesi’ne adımını İşletme ve Ekonomi Bölümü öğrencisi olarak attığı o sene kesişti ilk kez yolları.  1985 yılında Uluslararası En­düstri ve Ticaret Bankası’nın (Interbank) Genel Müdür Yardımcısı olurken aynı zamanda   Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi’nde  yarızamanlı öğretim görevlisi olarak kabul edilen Şenver’in ve Yorgancıoğlu’nun yolu bu kesişimin ardından bireysel bankacılık ile elekronik bankacılık konularında yenilikçi, yaratıcı ve modern bankacılık atılımları ve uygulamaları merhaleleri esnasında 90 lı senelerde Bankacılık sektörünün  bilişim tarafında çalışma hayatlarında tekrar kesişti .Daha sonrasında ilerleyen yıllarda TV yayın programlarında üçüncü kes kesiştiklerinde artık son dört sene içinde belli projelerin ve yayınların içinde Chi Ci Talks söyleşilerinde ve Bülent Şenver’in kurucusu ve Başkanı olduğu Herkese Kitap Vakfı etkinliklerde bulundular. Geçtiğimiz yıl Nisan ayının 3.üncü haftasında kitap hediye etme gününde Bağdat Caddesinde kitap hediye etme etkinliklerinde bulundular, Deprem zamanı yaraların sarılmasına yönelik birbirlerinin sivil toplum dayanışma aktivitelerini karşılıklı olarak desteklediler.

Türk Bankacılığının Duayeni Bülent Şenver Ve Ekonomist Çiğdem Yorgancıoğlu Kompoze'de Chi Ci Talks'da (2)

Bülent Şenver ve Çiğdem Yorgancioglu ,geçtiğimiz sene   İş Dünyasinin Liderleri Çiğdem Yorgancioğlu’nun Zirve Koordinatörlüğünü Üstlendiği Bsp Group Wes Organizasyonu İle Gerçekleşen “Uluslararasi Bosphorus Strategic Planning And Management”  Zirvesinde buluşmuşlardı
Türkiye’nin yanı sıra Avusturya, İngiltere Hindistan, gibi ülkelerin girişimci sanayici, uluslararası şirketin üst düzey yöneticisi, stratejist, kanaat önderi, akademisyen, bilim insanı, farklı mühendislik alanları uzmanları, kurumsal aktivistlerin, medya uzmanları ve iş dünyası liderlerinin konuşmacı olarak  ve uluslararası ve Türkiye iş dünyasının katılımıyla gün boyu Stratejik Yönetimin sorunları masaya yatırıllmıştı.Kurumsal eğitim gelişim ve danışmanlıkta Türkiye’de alanının liderlerinden BSP Group evsahipliğine düzenlenen bu  etkinlikte , Zirve koordinatörü Eğitmen ekonomist,Stratejist  dünya gezgini ,tasarımcı sanatçı Çiğdem Yorgancıoğlu’nun yapacağı açılışın ardından zirvenin onur konuğu olarak ilk konuşmayı Türk Bankacılığının gurusu Bülent Şenver yapmıştı. .

Burada Çiğdem Yorgancıoğlu ve Bülent Şenver’in 1985 ‘te başlayıp yıllara yayılmış dostluk ve projelerine dair ayrıntılar  C.Yorgancıoğlu tarafından kaleme alınan bölümlerinden alıntılanmıştır.  

Tanıştığımız o sene , yani 1985 senesi Türk Bankacılık tarihinde tasarrufları korumak ve ekonomik kalkınmanın gereklerine göre kullanılmalarını sağlamak üzere bankaların kuruluşunu, yönetimini, çalışma esaslarını, devir, birleşme ve tasfiyeleri ile denetlemeleri düzenlemeye yönelik  3182 sayılı “Bankalar Kanununun Nisan ayında  yürürlüğe girmesi, Türkiye’de kurulmuş ve kurulacak bankalar ile yabancı ülkelerde kurulmuş olup da Türkiye’de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan veya o tarihten  sonra Türkiye’de şube açarak faaliyete geçecek olan bankalar bu Kanun hükümlerine tabi kılması ve  uluslararası denetim ve gözetim sistemi ile uluslararası bankacılık standartlarının  sisteme tanıtılması, bilançoların dış denetime tabi tutulması  tek düzen hesap planına geçilmesi  İnterbank piyasası kurulması hasebiyle ve öte yandan  Türkiye’de yerleşik kişilere döviz tutma ve döviz mevduatı açma izni verilmesi bakımından da önem arz eden bir senedir

 Alman Kreiss Bank, Türkiye Genel Sigorta, Baytur İnşaat ve Taahhüt, Türk Henkel, Aksan, Pamuk Factoring ve Pamukbank Emekli Sandığı şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapan,Türk bankacılığının gurusu  Bülent Şenver, Türk bankacılık sistemine pek çok yenilik getirdi. Türklider Center Kurucu Başkanı Şenver, Boğaziçi ve Bilgi Üniversitelerinde “Elektronik Bankacılık”, “Bankalarda Aktif/Pasif Yönetim”, “Yatırım Bankacılığı”, “Ticari Bankacılık” ve “Yönetim Etiği” dersleri vermiştir. 1994-2000 yılları arasında Türk-Amerikan İşadamları Derneği’nin (TABA-AmCham) Genel Başkanı, Türkçe ismi “Avrupa Amerikan Ticaret Odaları Konseyi olan “the European Council of American Chambers of Commerce (ECACC), ‘nin yönetim kurulu(executive board) ve icra kurulu üyesi olarak görev yaptığı zaman zarfında aynı dönemde konseyin saymanlığını da yaptı .

Merkez Bankası’nın  öngörülebilirliğin artması ve mali piyasalardaki belirsizliklerin olabildiğince azaltılmasına yönelik olarak para programını tanıtıp  uygulamasını başlattıpı 1990 senesi Aylık ekonomi dergilerinden “Kapital” Bülent Şenver’e “Yılın Bankacısı” ödülünü vermiş ve yine aynı yıl “Cosmopolitan” dergisi  Şenver’ i “1990 Yılın Adamı” olarak seçmiş ve ödüllendirmiştir.

Üniversiteye girerken aklında bankacılık olmayan bir Duayenin  ilerleyen yıllar içinde konjonktürdeki değişimin de rüzgarlarıyla yılın bankacısı olması başlı başına ilham verici bir hikaye olsa gerek geleceğin nesillerine.

Alman Kreiss Bank, Türkiye Genel Sigorta, Baytur İnşaat ve Taahhüt, Türk Henkel, Aksan, Pamuk Factoring ve Pamukbank Emekli Sandığı şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapan,Türk bankacılığının gurusu  Bülent Şenver, Türk bankacılık sistemine pek çok yenilik getirdi. Türklider Center Kurucu Başkanı Şenver, Boğaziçi ve Bilgi Üniversitelerinde “Elektronik Bankacılık”, “Bankalarda Aktif/Pasif Yönetim”, “Yatırım Bankacılığı”, “Ticari Bankacılık” ve “Yönetim Etiği” dersleri vermiştir. 1994-2000 yılları arasında Türk-Amerikan İşadamları Derneği’nin (TABA-AmCham) Genel Başkanı, Türkçe ismi “Avrupa Amerikan Ticaret Odaları Konseyi olan “the European Council of American Chambers of Commerce (ECACC), ‘nin yönetim kurulu(executive board) ve icra kurulu üyesi olarak görev yaptığı zaman zarfında aynı dönemde konseyin saymanlığını da yaptı .

Etik Lider Akademisi nasıl doğdu ?

Daha iyi bir Türkiye yaratmak üzere yüksek etik standartları ve uygulamalarının gelişmesine katkıda bulunmak ve her alanda genç etik liderlerin yetişmesine katkıda bulunmayı misyon edinen ve yine Ülkemizde etik bilincinin oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlamak, gençlerin etik ve iş ahlakı konularındaki vizyonunu artırmak amacına yönelik olarak kurulan ve bu doğrultuda faaliyetini sürdüren, Üniversite öğrencilerine özel ELA (Etik Lider Akademisi) adıyla başlatılan sertifikalı eğitim programının da düzenleyicisi olan     Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı’nın (TEDMER) kurucu onursal genel başkanı olan Şenver genç liderler yetiştirmek için faaliyetlerde bulunmak amacıyla Türklider Merkezi’ni kurmuştur.  Başardın – Başarı Kapılarını Açan Bir Başucu Kitabı Gençlere Mektup, Kulağınıza Küpe Olsun ve Banka Bilanço Analizi isimli kitapları yazan Bülent Şenver evli ve iki çocuk babasıdır. 

Çiğdem Yorgancıoğlu ve Bülent Şenver uydu yayını yapan çeşitli TV lerde Ekonomi Herkese Kitap Vakfı Etik Liderlik konularında daha önce de çeşitli Chi Ci Talks programlarında yer aldılar ve Eğitim Firmaları tarafından düzenlenen strateji zirvesi ve D&R Herkese Kitap Vakfı söyleşisi yine yakın dönem söyleşileri arasındadır .

Tüm Reklam, Tanıtım ve İşbirlikleri için bulten@turhapo.com

Booking Rezervasyon 1

Sma Hastalarına Destek 'kavuşma' Sergisinden Elde Edilen Gelir Bağışlanacak
SMA Hastalarına Destek: ‘Kavuşma’ Sergisinden Elde Edilen Gelir Bağışlanacak
“renk Analizi Uyur Haldeki Tüm Yetenekleri Ortaya çıkartıyor” Ayşe Ayşen Bulut, Eylül Aşkın Ile… Özel Söyleşi
“Renk analizi uyur haldeki tüm yetenekleri ortaya çıkartıyor” Ayşe Ayşen Bulut, Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
Televizyona Geçiş Yapacak Yılmaz Karaman, Eylül Aşkın Ile... Özel Söyleşi
Televizyona Geçiş Yapacak – Yılmaz Karaman, Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
Geleceğin Şef Adayları Için İlham Verici Uygulamalı Gastronomi Eğitimi
Geleceğin Şef Adayları için İlham Verici Uygulamalı Gastronomi Eğitimi
İşlenmiş Gıdaların Sağlık Ve Ekonomik Yükü
İşlenmiş Gıdaların Sağlık ve Ekonomik Yükü
Sanatın Evrim’i Programında Bu Haftanın Konuğu Sanatçı Dünya Dural
Sanatın Evrim’i programında bu haftanın konuğu Sanatçı Dünya Dural
Disleksi Ve Sanat Farklı Bakış Açılarıyla Next Pera Art Gallery’de
Disleksi ve Sanat: Farklı Bakış Açılarıyla Next Pera Art Gallery’de
Sanatın Kalbi Tunceli’de Atıyor Osman Hamdi Bey Ve 21 Sanatçı
Sanatın Kalbi Tunceli’de Atıyor: Osman Hamdi Bey ve 21 Sanatçı
Yunus Gültekin “işin Içerisinde Bulunmadığınız Hiçbir Derneğe Güvenmeyin” Eylül Aşkın Ile... Özel Söyleşi
Yunus Gültekin: “işin içerisinde bulunmadığınız hiçbir derneğe güvenmeyin” Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
2024 Roma Bar Show'da Yeni Alkollü İçecek Trendleri Eylül Aşkın İtalya'da
2024 Roma Bar Show’da Yeni Alkollü İçecek Trendleri – Eylül Aşkın İtalya’da
Mine Tugay, Vivamayr’daki Sağlık Kampı Deneyimlerini Paylaştı
Mine Tugay, VIVAMAYR’daki Sağlık Kampı Deneyimlerini Paylaştı
Yys Belgesinin Lojistik Firmalarına Sağladığı Avantajlar Nelerdir
YYS Belgesinin Lojistik Firmalarına Sağladığı Avantajlar Nelerdir?
“bizdeki Bu Fikir Hırsızlığı Bir Türlü Kurtulamadığımız Bir Olay” Sevtap Çapan, Eylül Aşkın Ile... Özel Söyleşi
“Bizdeki bu fikir hırsızlığı bir türlü kurtulamadığımız bir olay” Sevtap Çapan, Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
İmder Ve İsder’in Desteğiyle Yapılacak Fuar 29 Mayıs 1 Haziran Tarihleri Arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde Düzenlenecek.
İMDER ve İSDER’in desteğiyle yapılacak fuar 29 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.
Anadolu’nun Uyanışı Mustafa Kemal'in İzmir'e Taşıdığı Ateş
Anadolu’nun Uyanışı: Mustafa Kemal’in İzmir’e Taşıdığı Ateş
Tev Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası Sanat Ve Müziğin Buluşması
TEV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası: Sanat ve Müziğin Buluşması
Sanatın Evrim’i Programında Bu Haftanın Konuğu Sanatçı Ahmet Öcal
Sanatın Evrim’i programında bu haftanın konuğu Sanatçı Ahmet Öcal
Hale İsmet, Eylül Zamanı… Next Pera Art Gallery'de Bir Eylül Zamanı... Bölüm 1
Hale İsmet, Eylül Zamanı… Next Pera Art Gallery’de Bir Eylül Zamanı… Bölüm 1
Tolstoy'un İlhamıyla Sinan Demir'in Edebiyat Keşfi Eylül Aşkın Ile... Özel Söyleşi
Tolstoy’un İlhamıyla: Sinan Demir’in Edebiyat Keşfi – Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
Nisan Ayında Otellerde Fiyat Artışı Muğla Öne Çıkıyor
Nisan Ayında Otellerde Fiyat Artışı: Muğla Öne Çıkıyor
Depresyon Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar Uzmanların İncelemesi
Depresyon Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar: Uzmanların İncelemesi
Sosyal Etki Zirvesi'24 Eşitlik Arayışında Stk'lar, Vakıflar Ve İş Dünyası Temsilcileriyle Buluşma
Sosyal Etki Zirvesi’24: Eşitlik Arayışında STK’lar, Vakıflar ve İş Dünyası Temsilcileriyle Buluşma
Türkiye’nin Ticaret Potansiyelini Zora Sokan Vize Engeli Asil Transport Co. Yöneticisinin Görüşleri
Türkiye’nin Ticaret Potansiyelini Zora Sokan Vize Engeli: Asil Transport Co. Yöneticisinin Görüşleri
Ahmet Öcal'ın Simulation Of Truth Sergisi Evrim Sanat Galerisi'nde
Ahmet Öcal’ın “Simulation of Truth” Sergisi Evrim Sanat Galerisi’nde
Ece Berker, Eylül Aşkın Ile... Özel Söyleşi
Ece Berker, Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
Sanatın Evrim’i Programında Bu Haftanın Konuğu Sanatçı Gamze Gökçedağ
Sanatın Evrim’i programında bu haftanın konuğu Sanatçı Gamze Gökçen
Görkemli Tanıtım Sakhalin İstanbul'un Büyüleyici Akşamı
Görkemli Tanıtım: Sakhalin İstanbul’un Büyüleyici Akşamı
Amonyaksız Saç Boyası Devrimi Farouk Systems Inc.'in Öncülüğü
Amonyaksız Saç Boyası Devrimi: Farouk Systems Inc.’in Öncülüğü
Sanat Filminde Başrol Oynadı! Senem Göktürk, Eylül Aşkın Ile... Özel Söyleşi
Sanat Filminde Başrol Oynadı! – Senem Göktürk, Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
Hr Excellence Mena Summit'te Bordroda Demokratikleşme Vurgusu
HR Excellence MENA Summit’te Bordroda Demokratikleşme Vurgusu
Bahadır Tatlıöz'ün Yönetmenliğinde Nigar Yıldırım'ın 'yandık' Klibi Sürprizlerle Dolu!
“Bahadır Tatlıöz’ün Yönetmenliğinde: Nigar Yıldırım’ın ‘Yandık’ Klibi Sürprizlerle Dolu!
Bkm'nin Yeni Filmi 'bir Cumhuriyet Şarkısı' Ertan Saban'ın Görüntüleri Ortaya Çıktı!
BKM’nin Yeni Filmi ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’: Ertan Saban’ın Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Dekolte Ve Boyun Gençliğin Anahtarı Dr. Yasemin Savaş'ın Önerileri!
Dekolte ve Boyun Gençliğin Anahtarı: Dr. Yasemin Savaş’ın Önerileri!
Eskişehir Kitap Fuarı 2024 Kültür Ve Edebiyatın Kalbi Burada Atıyor!
Eskişehir Kitap Fuarı 2024: Kültür ve Edebiyatın Kalbi Burada Atıyor!
Kuantum Bilgisayarlar Klasik Bilgisayarların Ötesindeki Güç
Kuantum Bilgisayarlar: Klasik Bilgisayarların Ötesindeki Güç
İngiltere'de Dil Eğitimi Çiğdem Yorgancıoğlu & Ismara Antunes
İngiltere’de dil eğitimi – Çiğdem Yorgancıoğlu & Ismara Antunes
Turkcell Kapsayıcılığın Hakkını Verdi. Çiğdem Yorgancıoğlu
Turkcell kapsayıcılığın hakkını verdi. Çiğdem Yorgancıoğlu
“sonumu Gördüm” Şarkısını Yolda Yazmış! Ömer Şahan, Eylül Aşkın Ile... Özel Söyleşi
“Sonumu Gördüm” Şarkısını Yolda Yazmış! Ömer Şahan, Eylül Aşkın ile… Özel Söyleşi
Sanatın Gücüyle Kavramları Yeniden Düşünmek Metin Özgör'ün Sergisi
Sanatın Gücüyle Kavramları Yeniden Düşünmek: Metin Özgör’ün Sergisi
Ece Haskan'ın Saklambaç Sergisi Gerçeklik Ve Mecazi Anlamlar Arasında Dans
Ece Haskan’ın Saklambaç Sergisi: Gerçeklik ve Mecazi Anlamlar Arasında Dans
Sanatın Evrim’i Programında Bu Haftanın Konuğu Sanatçı Can Emre Dağ
Sanatın Evrim’i programında bu haftanın konuğu Sanatçı Can Emre Dağ
Dosİder Yönetimi, Ankara Ziyaretinde Epdk Ve Sanayi Bakanlığı Yetkilileriyle Buluştu
DOSİDER Yönetimi, Ankara Ziyaretinde EPDK ve Sanayi Bakanlığı Yetkilileriyle Buluştu
Aspava Geleneksel Türk Sokak Lezzetlerini Keşfetmek İçin Yeni Mekanınız
Aspava: Geleneksel Türk Sokak Lezzetlerini Keşfetmek İçin Yeni Mekanınız
Stil Sahibi Kadınların Buluşması Nur Bilen Yavuzer X Network Kapsül Koleksiyon Lansmanı (1)
Stil Sahibi Kadınların Buluşması: Nur Bilen Yavuzer X NetWork Kapsül Koleksiyon Lansmanı
Arjen Dizisinin Galası Uniq İstanbul'da Yıldızlar Geçidi!
Arjen Dizisinin Galası: UNIQ İstanbul’da Yıldızlar Geçidi!
Bilgisayarların Zekası Peter J. Denning Ve Matti Tedre'den Bilgisayarlar Nasıl Düşünür Kitabı
Bilgisayarların Zekası: Peter J. Denning ve Matti Tedre’den Bilgisayarlar Nasıl Düşünür? Kitabı
Sanatın İzinde İspanya'da Ru Ceylan'ın Konuşan Resimleri Büyülüyor
Sanatın İzinde: İspanya’da Ru Ceylan’ın Konuşan Resimleri Büyülüyor
“dedelerim, Dayım Divan Kurulu üyeleriydi.” Ayçe İşözen, Eylül Aşkın İle.. Özel Söyleşi
“Dedelerim, dayım divan kurulu üyeleriydi.” Ayçe İşözen, Eylül Aşkın İle.. Özel Söyleşi
Karadeniz'in Özgün Sesleri Selim Bölükbaşı'nın Müzikal Yolculuğu
Karadeniz’in Özgün Sesleri: Selim Bölükbaşı’nın Müzikal Yolculuğu
Can Emre Dağ'ın Eserleriyle Estetik Bir Deneyim Bir “dÜŞ” Gördüm
Can Emre Dağ’ın Eserleriyle Estetik Bir Deneyim: “bir “DÜŞ” gördüm”